Huisregels 2024

01. De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar is voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot het saunacomplex te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet-naleving van dit reglement, e.d.).

02. De directie en het leidinggevend personeel zijn eveneens gemachtigd om bezoekers uit het saunacomplex te zetten bij dronkenschap, ordeverstoring of het niet-naleven van onze huisregels.

03. Bezoekers die zich hier niet aan houden, dienen het complex na volledige betaling van verbruik en inkom onmiddellijk te verlaten.

04. Storend gedrag, zoals gewenste of ongewenste intimiteiten, wordt niet geaccepteerd. Gelieve onmiddellijk het personeel te verwittigen als iets dergelijks je opvalt. Gasten die zich hier niet aan houden, dienen op eerste verzoek na volledige betaling en zonder restitutie het saunacomplex te verlaten.

05. Het is verboden hinder – van welke aard dan ook – aan anderen te veroorzaken.

06. U mag tijdens uw bezoek geen zelf meegenomen consumpties (drank, etenswaren) nuttigen, enkel water. Dit geldt ook in de kleedruimtes. Bij misbruik zal u worden gevraagd te betalen en de zaak onmiddellijk te verlaten. U bent steeds welkom in ons restaurant voor diverse versnaperingen.

07. Het meenemen van glazen in natte ruimtes, sauna’s, stoombaden en andere thermenfaciliteiten is niet toegestaan.

08. Plastic waterflesjes die wel zijn toegestaan in de thermen, kunnen aan de receptie worden  aangekocht.

09. Zelf meegenomen tassen zijn niet toegestaan in het saunacomplex. Uw persoonlijke eigendommen kunt u achterlaten in uw locker. Toiletzakken zijn toegestaan in de doucheruimtes. Alle gevonden tassen zullen worden weggenomen en kunnen bij het verlaten van de sauna aan de receptie worden gerecupereerd.

10. Badslippers zijn verplicht in ons saunacomplex. In de sauna zelf is het dragen van badslippers verboden.

11. Het dragen van badkledij is verplicht in het volledige saunacomplex.

12. Kinderen zijn toegelaten vanaf 12 jaar.

13. Dieren worden onder geen beding toegelaten in het saunacomplex.

14. Iedere gast dient zich bij het betreden van het saunacomplex aan te melden bij de receptie, om zich te registreren aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Deze gegevens worden louter gebruikt om veiligheids- en praktische redenen.

Dit zijn de volgende:

– om voor elke bezoeker een rekening aan te kunnen maken voor alle consumpties/aankopen (van diensten);

– om abonnementen, die altijd op persoonlijke naam staan, te kunnen controleren;

– om bij verjaardagen een cadeautje aan te kunnen bieden (en dus de geboortedatum te kunnen controleren);

– om te achterhalen wat de precieze identiteit van een wanbetaler is, als er onbetaalde rekeningen achterblijven;

– om indien er zich een noodgeval in het saunacomplex voordoet, te weten wie er precies aanwezig is;

– om personen die bij eerdere bezoeken herhaaldelijk slecht gedrag hebben vertoond en daarbij een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van andere bezoekers hebben gevormd, te kunnen weren uit ons saunacomplex (door middel van een zogenaamde ‘zwarte lijst’).

15. Elke vorm van roken is in het volledige saunacomplex verboden, met uitzondering van de daartoe bestemde zones waar asbakken aanwezig zijn.

16. Het is omwille van veiligheidsredenen verboden te lopen in het saunacomplex.

17. Springen, duiken en andere gevaarlijke bewegingen zijn niet toegestaan in de baden.

18. Het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur is ten strengste verboden in de volledige wellness, behalve in de kleedkamers en wachtruimte aan de receptie en dit om de rust en de privacy van andere klanten te garanderen.

19. Personen die een belangrijk telefoontje verwachten, kunnen dit melden aan de receptie.

20. Het maken van foto’s of audio(visuele) opnamen binnen in het saunacomplex is strikt verboden. In regel met de GDPR zullen we een schadevergoeding eisen, wanneer hier inbreuk tegen wordt gemaakt.

21. Het bezet houden van ligbedden, banken en stoelen zonder dat deze worden gebruikt, is binnen niet toegestaan.

Buiten op de ligweide kan je wel plaats vrijhouden.

22. De stilte en de rust moeten steeds in het volledige saunacomplex worden gerespecteerd.

23. De eigenaar van het complex is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen in het complex en op de parking, en evenmin voor het zoekraken, beschadigen of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gasten.

24. Sluit uw locker steeds goed af. De bezoeker dient zo weinig mogelijk waardevolle goederen mee te brengen.

25. Douchen is verplicht alvorens de thermen te betreden en na elke activiteit.

26. Bij verlies van handdoek, badjas of polsbandje, zal er steeds een nieuw worden aangerekend. Houd het bandje van je locker rond je pols en laat het niet in je badjas zitten.

27. Een opgieting is uitsluitend toegestaan door eigen medewerkers. Het is klanten niet toegestaan om zelf geurende olie op de saunakachels aan te brengen.

28. Om de hygiëne te bewaren is het in de sauna’s verplicht om plaats te nemen op een handdoek die minstens even groot is als het lichaam, zodat ook de voeten op de handdoek rusten.

29. Kortingsbonnen, cadeaubonnen… dient u bij aankomst van uw bezoek te overhandigen. Wanneer u deze niet kan overhandigen, kunnen wij geen korting geven.

Het personeel kent dit reglement en is verplicht om deze regels toe te passen.